Showcase

DHL Zwitserland

Voor DHL Zwitserland verzorgt Information Makers de automatisering van het gehele transport en opslag process. Hierbij levert Information Makers de benodigde software ondersteuning voor het invullen van de belangrijkste processen als planning, inslag en uitslag van goederen, automatische goederen sortering d.m.v. een sorteerband en de volledige track & trace van de goederen collectie en uitlevering o.b.v. Smarttrak. Daarnaast verzorgt Information Makers alle EDI interfaces met alle nationale en internationale partners van DHL Zwitserland.

Care4Care Voorportaal

Voor Care4care levert Information Makers een web-based voorportaal welke naadloos aansluit op het door Care4Care gebruikte pakket “Freepack”. Door de urenregistratie en facturatie centraal te regelen is de financiële-administratie voor deze detacheerder in zorg eenvoudiger en sneller geworden. Het voorportaal vormt een moderne oplossing voor contract beheer, inlezen en valideren van automatisch ingevoerde werkbrieven vanuit DDoW en de koppeling met Freepack en financiële pakketten zoals Unit4.

Care4Flex DDoW

Voor Care4Flex en Care4Care levert Information Makers een online oplossing voor de Directe Digitale Opvoer van Werkbrieven (DDoW). Dit stelt zowel uitzendkrachten als debiteuren in staat om eenvoudig werkbrieven op te voeren, in te zien en te valideren. De opgevoerde werkbrieven worden geautomatiseerd verwerkt via het Voorportaal voor directe facturatie aan debiteuren. De uitzendkracht en de debiteuren ondervinden veel voordelen van deze digitale verwerking, daar naast heeft het ook de druk op het administratieve proces bij Care4Flex verlaagd.

Train Support

Onze webapplicaties stellen Train Support in staat om de gps-locatie van wagons bij te houden. Tevens kunnen machinisten op het rangeerterrein controleren waar de wagons afgeleverd dienen te worden. De oplossing draagt bij aan een geautomatiseerd detail overzicht van de huidige stand van zaken, maar geeft tevens de mogelijkheden tot logging, auditing en geautomatiseerde facturatie.

DHL UK

Information Makers verzorgt voor DHL UK de totale automatisering van het transport en financiële proces voor de European Control Tower. Hiervoor levert Information Makers een maatwerk Transport Management Systeem voor het plannen, traceren en factureren van alle zending door geheel Europa. Het TMS heeft koppeling met de verschillende Warehouse Management systemen van DHL zoals Red Prairie en heeft daarnaast een groot aantal EDI koppelingen met diverse systemen van klanten, partners en andere instanties.

DHL IT (GAP)

In samenwerking met DHL UK verzorgt Information Makers voor DHL Italië de gecontroleerde ontvangst, opslag en uitgifte van goederen voor GAP voor al hun zendingen naar Italië. Door middel van een door Information Makers ontwikkeld Warehouse Management Systeem (WMS) en Driver Delivery Systeem T&T) o.b.v. Zebra Motorola hand held scanners waarborgen we op item niveau de ontvangst en succesvolle uitlevering van de goederen. Hiernaast verzorgt Information Makers ook de geautomatiseerde x12 EDI terugkoppeling aan GAP d.m.v. een AS2 connectie.

TK. Maxx (DHL UK)

Sinds 2008 verzorgt Information Makers voor DHL UK de geautomatiseerde invoer van alle boekingen van de toeleveranciers van TK. Maxx door heel Europa. Dit stelt toeleveranciers in staat online al hun orders in te boeken, aan te geven dat ze gereed zijn voor transport en zendinglabels direct af te drukken voor tracering van de goederen in het verdere logistieke proces. Het booking systeem koppelt met de verschillende systemen van TK Maxx voor directe en accurate KPI rapportage, voortgangsbewaking en voorraadbeheer. Ingegeven orders worden na validatie ook direct in het TMS systeem van DHL geïmporteerd voor verdere planning van de collectie en aflevering in de verschillende distributie centra van TK. Maxx in Europa.

Bleckmann België

Voor Bleckmann België verzorgt Information Makers de geautomatiseerde conversie van PDF vrachtbrieven van haar klanten naar een door Bleckmann vereist EDI formaat voor directe import in haar Transport Management Systeem. Information Makers draagt hiermee bij aan de volledig geautomatiseerde invoerstromen van Bleckmann en reduceert hiermee de handmatige invoer. Dit zorgt voor een versnelde verwerking van documenten terwijl gelijktijdig de accuratesse wordt verhoogd.

CB-Fashion

Voor CB-Fashion verzorgt Information Makers de geautomatiseerde conversie en import van de EDI van een groot aantal klanten en partners. Hierin verzorgt Information Makers de conversie vanuit de verschillende bronformaten naar een gestandaardiseerde uitvoer die het mogelijk maakt snel in te spelen op vragen van nieuwe of bestaande klanten. Hiermee nemen we CB-Fashion veel handmatige handelingen uit handen en zorgen we er voor dat data snel, efficient en foutloos kan worden geïmporteerd in de systemen van CB-Fashion en dat van haar partners.

HDI Gerling

Voor HDI verzorgde Information Makers diverse project werkzaamheden waaronder de inventarisatie, realisatie en ondersteuning aan de bouw van het nieuwe Geïntegreerd Verzekerings Informatie Systeem (GeVIS). GeVIS trok het niveau van de polis administratie naar een hoger niveau, zorgde voor volledige geautomatiseerde polis generatie, schade inventarisatie/afhandeling, prolongatie en risico analyses en clausulering. GeVIS koppelde middels verschillende interfaces aan de diverse interne systemen van HDI op het IBM iSeries platform voor onder andere de financiële administratie en rapportage middels Cognos.

Kamer van Koophandel

Voor de Kamer van Koophandel mocht Information Makers lange tijd haar expertise inzetten voor het beheren, installeren en monitoren van haar IBM iSeries systemen.

Baker Tilly Berk

Baker Tilly Berk is een landelijke organisatie met 19 vestigingen met als kernactiviteiten accountancy en belastingadvies. Information Makers staat Baker Tilly Berk bij met het dagelijks onderhoud van hun iSeries machines.